El seu Promotor

 

Manuel Palencia-Lefler Ors ha consolidat un discurs pragmàtic sobre la filantropia superant les fronteres polítiques que limiten la seva eficàcia. Advocat i doctor en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, dirigeix l'Institut en qualitat d'expert i consultor. 

L'experiència adquirida en diferents països americans i europeus garantitzen un elaborat discurs, inèdit en el seu àmbit professional, que es transmet en la pròpia missió de l'IFD. 

Actualment assessora a empreses i a organitzacions no lucratives com a expert en acció social empresarial i fundraising, i és professor en la Universitat de Barcelona i en la Universitat Pompeu Fabra.

www.manelpalencia.com