IFD

 

Moltes són les persones i organitzacions a Espaya que han desenvolupat, en els darrers anys, un nou sentit de responsabilitat social vers la seva comunitat. Cada dia augmenta el número de ciutadans que creuen en el potencial del “sector no lucratiu”, tot i que encara són pocs en comparació a països de gran tradició comunitària. De la mateixa manera, nombroses organitzacions filantròpiques, amb un elevat esperit altruista, estan promovent iniciatives destacables amb l'objectius d'aconseguir una societat més generosa, justa i participativa. La seva contribució al desenvolupament de la filantropia a Espanya és inqüestionable. Sense dubte, les organitzacions no lucratives són el motor de la feble societat civil espanyola.

Al mateix temps, l'empresa espanyola està contribuint, de manera encara incipient, a la solució de innumerables problemes de la societat, mitjançant una actitud activa de directius i empleats, impensable fa molt pocs anys enrera. La filantropia empresarial espanyola té, amb total seguretat, un gran futur.

L'Instituto de Filantropía y Desarrollo, que té la seva seu central a Barcelona, treballa amb la il·lusió de promoure la generositat i l'altruisme entre els agents socials, impulsant el discurs de la filantropa como a eix de les seves actuacions informatives, de promoció, de formació i de desenvolupament. Pretén ser un referent per a les ONL i un dinamitzador social per a les EMPRESES, així com un centre sensibilitzador del fenomen filantròpic per al CIUTADÀ de peu.

 

LLIBRES DEL IFD

Edita: IFD, 2002

Idioma: Castellà

11.000 llibres venuts.

Actualment ESGOTAT

PVP 30€

 

Editorial Pleniluni, 2003

Idioma: Català

Venda en llibreries.

PVP 16,50€