La Filantropia

És una ACTITUD
de respecte, atenció i servei
adreçada a promoure el desenvolupament
de l'ésser humà i protegir el seu entorn

És una EXPRESSIÓ
de l'impuls generós que
brota de tot ésser humà

És un COMPROMÍS
generós de persones, institucions i empreses
que aporten temps, talent i recursos
a favor del desenvolupament integral de la comunitat

El DESENVOLUPAMENT és la força motor de tot procés de canvi individual o social