CONSULTORIA ESPECIALITZADA 

EN FUNDRAISING

 

Captació de fons per a Organitzacions No Lucratives Telef. 666.520.520

 

 

 

 

           

 

Instituto de Filantropía y Desarrollo   -Barcelona- (Espanya)

EMAIL    info@filantropiaydesarrollo.org

T. 666.520.520